پاسخ آتشین فرزندان ایران به دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه یک زن هموطن توسط ماموران انتظامی

پاسخ آتشین فرزندان ایران به دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه یک زن هموطن توسط ماموران انتظامی ـ ۲۳مهر۱۴۰۰ 

همدان - مسعود رجوی: مردم ایران سرنگونی تام و تمام رژیم ضدبشری خمینی را می خواهند .

تهران - مریم رجوی: هیچ چیز نمی‌تواند مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران شود.

اهواز - مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد.

اهواز - مریم رجوی: همبستگی ملی برابری و عدالت اجتماعی با مریم رجوی.

گالیکش (گلستان) - مریم رجوی: درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است.

مطالب مرتبط

هر دانشگاه و هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید ـ نوید آزادی

نصب تراکت و شعارنویسی در شهرهای میهن - بر اهریمنان عمامه‌دار و پاسداران و اطلاعاتی‌ها سیل آتش سزاست