نماینده فرانسه در مجمع عمومی ـ فراخوان به رژیم ایران برای توقف فعالیتهای موشکهای بالستیک

 فراخوان نماینده فرانسه در مجمع عمومی به رژیم ایران برای توقف فعالیتهای موشکهای بالستیک ـ ۲۲مهر۱۴۰۰ 

در همین حال در اجلاس کمیته اول مجمع عمومی ملل‌متحد یان هوانگ سفیر و نماینده دائم فرانسه گفت: ما به رژیم ایران فراخوان می‌دهیم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل‌متحد را رعایت کند و همه فعالیت‌های مربوط به موشکهای بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌یی و هر گونه فعالیتی که ممکن است به این موارد کمک کند، را متوقف کند.

نماینده آلمان نیز گفت: ما نسبت به برنامه هسته‌یی رژیم ایران که ویژگی آن نقض سیستماتیک برجام، فعالیت‌های فاقد توجیه غیرنظامی، کاهش شفافیت و همکاری ناکافی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، عمیقاً نگران هستیم و از این رژیم می‌خواهیم به تعهدات قانونی خود در زمینه هسته‌یی عمل کند.

نماینده لهستان در کمیته اول مجمع عمومی نیز گفت: تجاوز رژیم ایران از غنی‌سازی اورانیوم فراتر از محدودیتهای برجام و تولید فلز اورانیوم، اطمینان نسبت به این‌که ماهیت برنامه اتمی این رژیم صلح‌آمیز است را غیرممکن می‌کند. امیدواریم رژیم ایران بدون فوت وقت بیشتر به مذاکرات برجام در وین بازگردد.

مطالب مرتبط

اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ جهان در هفته ای که گذشت

هشدار فرانسه، آلمان و لهستان به رژیم ایران برای توقف فعالیت موشکهای بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌یی