گزارش تصویری خبرگزاری فرانسه از کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان

گزارش تصویری خبرگزاری فرانسه از کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان ـ ۲۲مهر۱۴۰۰

تصاویر خبرگزاری فرانسه ۲۷ عکس

دفتر شورای ملی مقاومت ایران علیه ابراهیم رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی و کشتار هزاران تن در سال۱۳۶۷ شکایتی ارائه داد.

گزارش تصویری خبرگزاری فرانسه 

مطالب مرتبط

کنفرانس مطبوعاتی در انگلستان، برای اعلام شکایت در اسکاتلند علیه رئیسی جلاد ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

خبرگزاری فرانسه: حسین عابدینی گفت: رئیسی باید به‌خاطر نسل‌کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد