مزدوران نیروی انتظامی خامنه‌ای در تهران بزرگ، با وحشیگری یک خانم جوان را بازداشت کردند

مزدوران نیروی انتظامی خامنه‌ای در تهران بزرگ، با وحشیگری یک خانم جوان را بازداشت کردند ـ ۲۲مهر۱۴۰۰

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مزدوران نیروی انتظامی خامنه‌ای در تهران بزرگ، با وحشیگری یک خانم جوان را بازداشت کردند که نفرت و خشم مردم حاضر در صحنه را برانگیخت.

لازم به یادآوریست به گفتة‌ آگاهان، خامنه‌ای و رئیسی در وحشت شدید از خیزش‌های اجتماعی، تلاش می‌کنند با این اقدامات سرکوبگرانه، جامعه را مرعوب کنند. اقدامی که به گفتة کارشناسان رژیم، نتیجة عکس خواهد داشت و باعث افزایش خشم  اجتماعی می‌گردد.

مطالب مرتبط

اعتراضات فراگیر و چشم‌اندازهای آن

درماندگی توتالیتاریسم آخوندی در اعمال اختناق اینترنتی