اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ چهارشنبه

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ چهارشنبه ۲۱مهر۱۴۰۰

کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان

درباره ثبت بین‌المللی شکایت علیه رئیسی جلاد

به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

در پی عقب‌نشینی هراسان جلاد ۶۷

از شرکت در کنفرانس آب و هوا در گلاسکو

 

استرون استیونسون:

ما رئیسی را در هر کشوری تعقیب خواهیم کرد تا دستگیر شود

او نباید مصونیت داشته باشد

اقدامات مشابه در کانادا و هلند هم برای این‌که رئیسی جانی

در دادگاه بین‌المللی جنایی درلاهه محاکمه شود صورت گرفته است

 

طاهر بومدرا:

پلیس انگلستان در لندن در حال بررسی شکایت‌هاست

شکایتها را نهایتاً به دادستانها تحویل خواهد داد

و سپس ما عاملان قتل‌عام و ناپدید سازیها را

به دادگاه خواهیم کشاند

 

خبرگزاری فرانسه- گزارش ازگلاسگو-۲۱ مهر۱۴۰۰

کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان

حسین عابدینی

رئیسی باید بخاطر نسل کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد

 

مطالب مرتبط

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ سه شنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – چهار‌شنبه ۲۱مهر۱۴۰۰