رئیسی پاسدار یعقوب‌علی نظری را به استانداری خراسان رضوی منصوب کرد

رئیسی جلاد در ادامه گماردن پاسداران و مهره‌های جنایتکار به سمتهای کلیدی، پاسدار یعقوب‌علی نظری سرکرده سپاه ضدامام رضا خراسان جنوبی را به استانداری خراسان رضوی منصوب کرد. ـ۲۱مهر۱۴۰۰

پاسدار نظری پیش از ایران، علاوه بر سر سرکردگی سپاه ضدامام رضا، در سمت‌های سرکردگی سپاه ضدانصار‌الرضای خراسان جنوبی و سرکردگی سپاه نینوای گلستان در سرکوب مردم این مناطق نقش داده و به‌ویژه در قیام آبان ۹۸ در سرکوب مردم نقش کلیدی داشته است.

مطالب مرتبط

کارنامه دو ماهه رئیسی و معیشت مردم

انتصاب یک پاسدار دیگر به سمت استانداری خراسان رضوی