روز چهارشنبه هوای تهران همچنان برای گروههای حساس آلوده و در شرایط ناسالم قرار داشت

آلودگی هوای تهران روزچهارشنبه ـ۲۱مهر۱۴۰۰

. آلودگی در برخی نواحی تشدید شد و در آستانه ناسالم برای تمام گروهها قرار گرفت. روز چهارشنبه هوای ۱۱شهر دیگر از جمله اهواز، کرج، ساوه، میانه، سقز و قروه برای تمام گروهها ناسالم و در وضعیت قرمز قرار داشت.

مطالب مرتبط

طوفان گرد و خاک در سیستان و بلوچستان باعث آلودگی شدید هوای شهرهای زابل، نیمروز، هیرمند، زهک و هامون شد

بر اثر ریزگردها در شمال ایران ۱۰هزار هکتار از خلیج گرگان خشک شد