مرضیه همرزم مجاهدین ـ یادبودهای هزار دستان و خاتون هنر ایران

یادبودهای هزار دستان و خاتون هنر ایران ـ مرضیه همرزم مجاهدین ـ ۲۰مهر۱۴۰۰

 

من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم

وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم

 

مطالب مرتبط

۲۱مهر یاد یار مهربان ـ سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران

سالروز درگذشت بانوی هنر ایران مرضیه