درگذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران ـ روزها ویادها هفته سوم مهر

روزها و یادها ـ درگذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران ـ  هفته سوم مهر۱۴۰۰

۲۱مهر سال ۱۳۴۷ درگذشت استاد حسین بهزاد مینیاتوریست بزرگ ایران روز بیست و یکم مهرماه سال ۱۳۴۷ استاد حسین بهزاد استاد معروف نقاشی و مینیاتور ایران درگذشت.

استاد حسین بهزاد فرزند فضل‌الله اصفهانی و پس از کمال الدین بهداد هراتی که نقاش دوره صفوی بود بزرگترین مینیاتور ایران به‌شمار می‌آمد.

مهارت او در مینیاتور باعث شد که برخی او را از کمال الدین بهزاد هراتی نیز برتر  بدانند.   از معروفترین آثار او می‌توان تابلوهای رودکی و صفی الدین ارموی را نام برد
۲۱مهر پانصد و سی و نه قبل میلاد فتح بابل توسط کوروش بیست و یکم مهر سال پانصد و سی و نه پیش از میلاد کوروش بابل را که دولت آن زمان بخت النصر راه ستمگری نسبت به مردم خود و دیگر ملل منطقه در پیش گرفته بود تصرف کرد بابل شهری در جنوب عراق امروز بود وهم اکنون نیز آثار آن در همان منطقه در هشتاد کیلومتری جنوب بغداد امروز و در کنار فرات وجود دارد بابل پایتخت دولتی بود که قلمرو آن تا مدیترانه از جمله فلسطین امروز امتداد داشت شهر بابل باروهای بسیار محکمی داشت و طبق برخی نوشته‌ها تصرف آن شانزده روز به درازا کشید کوروش در این حمله هزاران هزار برده اسیر در شهر را آزاد کرد تا به سرزمینهای خود باز گردند

فتح بابل توسط کوروش
درگذشت بانوی بزرگ موسیقی و آواز ایران مرضیه
سالروز درگذشت خانم اینگرید هوس هوتر سیاستمدار انسان‌دوست آلمان و نماینده محبوب مردم برلین

مطالب مرتبط 

پرواز عقاب تیز پرواز مقاومت خلبان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی - پیامهای تسلیت اعضای شورا و یاران مقاومت

پیامهای تسلیت و همدردی اعضای شورا و یاران مقاومت به‌مناسبت درگذشت خانم مرجان (۱)