خبرگزاری حکومتی ایلنا، در گزارش تکان‌دهنده‌ای به استثمار شدید کارگران زحمتکش ایران توسط حاکمیت خامنه‌ای،کارگران معادن کرمان ، ۱ روز برای خود ، ۲۹ روز برای بهره بردار

 خبرگزاری حکومتی ایلنا، در گزارش تکان‌دهنده‌ای به استثمار شدید کارگران زحمتکش ایران توسط حاکمیت خامنه‌ای،کارگران معادن کرمان ، ۱ روز برای خود ، ۲۹ روز برای بهره بردار ـ ۱۵مهر۱۴۰۰

دستمزد بی مقدار به ازادی ۸۵ واگن زغال

 کارگران می‌گویند که مزد کار در عمق چند صد متری و حتی هزار متری زمین، پول جانشان است؛ «چراکه حتی اگر زنده بمانیم و به بازنشستگی برسیم، به دلیل آثار ناشی از استخراج زغال سنگ به شیوه‌‌های سنتی و پرتلفات، بر ریه‌‌‌‌ها و قلب، خیلی عمر نمی‌کنیم و سال‌های پس از بازنشستگی را باید با مشقت‌های جسمی سر کنیم؛ اما چنانچه کارگر، یک روز ۱۰ دقیقه زودتر از معدن بیرون بیاید و دوش بگیرد، کل روز را برایش غیبت می‌زنند.» با این اوصاف، کارگران می‌گویند که تنها ۱ روز از ماه را برای خود فراغت دارند و آن همان روزی است که دستمزدشان را دریافت می‌کنند و در مقابل ۲۹ روز اسباب فراغت پیمانکار را با «دستمزدهای بی‌مقدار» فراهم می‌کنند؛ «بی‌آنکه در زمان پُر کردن حساب مدیریت معدن، از اُمید دیدن صبح روز بعد، بهره‌مند باشیم.

مطالب مرتبط

اعتراضات فراگیر و چشم‌اندازهای آن

اقتصاد مثله شده زیر ارابه‌های سیاست و مذهب حاکم