طنز ترانه شانگهای ـ پیک شادی

طنز ترانه شانگهای ـ پیک شادی ـ۱۶مهر۱۴۰۰


کوکو شانگهای من ابراهیم رئیسی خوردم بدجوری رسیدی بوعوشاها به شانگهای چون بد خراب آها های چپکای پهنم یعنی ریال به پهن تبدیل شد هاجیکا 

مطالب مرتبط 

صحبتهای آخوند رئیسی در مجلس و تعیین کابینه دولت جدید ـ طنز سیاسی

طنز سیاسی و خنده‌دار ـ صحبتهای شنیده نشده رئیسی در جلسه تنفیذ با حضور خامنه‌ای