پاسخ آتشین فرزندان مجاهد ایران به اهانت و ضرب و شتم زنان به بهانه بدحجابی در مراغه

پاسخ آتشین فرزندان مجاهد ایران به اهانت و ضرب و شتم زنان به بهانه بدحجابی در مراغه ـ ۱۳مهر۱۴۰۰

تهران – ۱۳مهر ۱۴۰۰آتش زدن بنر خامنه‌ای ولی وقیح و خمینی ملعون  و سلیمانی قاتل مجاهدین

کرج ــ ۱۳مهر ۱۴۰۰آتش زدن تابلو خامنه‌ای جنایتکار

شیراز ــ ۱۳مهر ۱۴۰۰آتش زدن تصاویر بزرگ سراسری خامنه‌ای جنایتکار و رئیسی جلاد

مشهد ــ ۱۳مهر ۱۴۰۰ آتش زدن تابلو پایگاه بسیج کاوه

زاهدان ــ ۱۳مهر ۱۴۰۰آتش زدن تابلو پایگاه بسیج راهنمایی  ضد حضرت زینب

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش دهید ـ نوید آزادی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است