تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در کاخ گلستان ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع نیمه دوم مهر ماه

در گذر زمان ـ تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در کاخ گلستان ـ ۱۳مهر۱۴۰۰

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

نخستین جلسه دوره اول مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۲۸۵ برابر با ۶ اکتبر ۱۹۰۶ در کاخ گلستان و در حضور مظفرالدین‌شاه قاجار گشایش یافت. مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد و همراه با مجلس سنا، در حکم پارلمان ایران بود.

مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به نام «مجلسین» می‌خواندند. در آن زمان خانه میرزاحسین‌خان سپهسالار (صدراعظم معروف دوره ناصری) واقع در میدان بهارستان (جنب مسجد و مدرسه سپهسالار) به تشکیل جلسات مجلس شورای ملی اختصاص می‌یافت که تا انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ه‍.ش بیشتر جلسات در همان جا تشکیل می‌شد. در دوران‌ آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند.

از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشیدی کلا ۲۴ دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که البته در میان برخی از این دوره‌ها ایام فترت پیش می‌آمد و کشور بدون مجلس می‌ماند.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر نخستین دوره مجلس شورای ملی با وجود همه افت‌وخیزها و ترکیب نامتجانس نمایندگان یکی از بهترین دوره‌های قانون‌گذاری در ایران بود.

جا افتادن این مفهوم که شاه مانند همه اهالی مملکت یک رای بیشتر ندارد و دیگر سایه خداوند روی زمین نیست، مهم‌ترین موضوعی بود که در مجلس اول باید برای مردم و نمایندگانی که از اصناف و گروه‌های سیاسی وارد خانه سپهسالار می‌شدند جا می‌افتاد.

مطالب مرتبط

۱۷شهریور سالروز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله

قیام ۳۰تیر مردم ایران در سال ۱۳۳۱ در حمایت از مصدق در برابر شاه خائن

خبرهای مرتبط