سعید شاهسوندی شاگرد جلاد اوین و منبع سپاه پاسداران تروریست ـ پرونده

سعید شاهسوندی شاگرد جلاد اوین و منبع سپاه پاسداران تروریست ـ پرونده ـ ۱۳مهر۱۴۰۰

در شرایطی که جامعه جهانی رژیم آخوندی را در تمامی زمینه ها منجمله حقوق بشر محکوم میکند، در شرایطی که دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد در جریان است و جنبش دادخواهی به یک موضوع بین المللی تبدیل شده و در شرایطی که آخوند رئیسی از ترس واکنش هواداران مجاهدین در خارج از کشور به نیویورک نمی رود و سخنرانی آنلاین دارد. ببینیم رژیم برای سرپوش گذاشتن روی این موضوعات به چه ترفندهایی رو می آورد.

 

مطالب مرتبط

تنش و بحران در روابط رژیم با جمهوری آذربایجان، مانور نظامی آذربایجان و ترکیه در نخجوان و دیدار وزیر خارجه رژیم با وزیر خارجه ارمنستان

دست های آغشته به خون خیانتکاران در قتل عام ۱۰شهریور در اشرف ـ پرونده