علت نگرانی رژیم نسبت به وضعیت جامعه و آینده نظام ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ علت نگرانی رژیم نسبت به وضعیت جامعه و آینده نظام ـ قسمت اول ـ ۱۰مهر۱۴۰۰

گفتگو با خسرو شکراللهی

اشاره خامنه‌ای و نمایندگان او در نمایشهای جمعه به تهدیداتی که رژیم را مورد هدف قرار داده به چیست؟

خسرو شکراللهی: فکر می‌کنم حرفهای خامنه‌ای که گفت باید این حرکتهایی که علیه نظام می‌شود را تبیین کرد. اظهارات او قابل توجه است. 

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع گفت: در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه‌داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به‌خصوص جوانها، «حرکت تبیین» خنثی‌کننده‌ٔ این توطئه‌ٔ دشمن و این حرکت دشمن است... امروز همه‌ٔ ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم؛ هر کدام به‌نحوی و با سهمی که در این راه داریم.

خودتان را آماده کنید، این تجهیزات را در خودتان افزایش بدهید و به‌معنای واقعی کلمه خودتان را مجهّز کنید و در این میدان وارد بشوید. 

همین کلمات تببین و جهاد را در نمایشهای جمعه شاهد بودیم. علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد می‌گفت که خامنه‌ای حکم جهاد داده است. در سایر نمایشهای جمعه هم به این اشاره شده که جوانان ما در گرداب فضای مجازی گیر افتاده‌اند.

فکر می‌کنم مشخص باشد که اینها به چه چیزی اشاره می‌کنند. خیلی واضح سرکرده سپاه در قزوین می‌گفت که الان جنگ از بیرون کشور به داخل خانه‌ها آمده و ما باید نظام ولایت فقیه را حفظ کنیم.

روی خط ایران ـ تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین همزمان با پخش سخنرانی رئیسی جلاد ـ قسمت دوم

گفتگو با فردین ماهوتچیان

مطالب مرتبط

مانع‌تراشی واهی رژیم آخوندی در مقابل نظارت آژانس ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

نگرانی رسانهٔ حکومتی : تجمعات معلمان و تعطیلی کلاسها