شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان ـ روزها و یادها ـ هفته دوم مهرماه

شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان ـ روزها و یادها ـ هفته دوم مهرماه ۱۴۰۰


دهم مهرماه ۱۳۰۰ شهادت کلنل محمدتقی خان پسیان پس از انقلاب مشروطه همزمان با قیام میرزا کوچک خان در جنگل و شیخ محمد خیابانی در تبریز قیام و مبارزه مردم در خراسان را فرماندهی کرد. او که در آذربایجان بدنیا آمده بود در تهران وارد مدرسه نظام گردید در ۳۲ سالگی به درجه سرگردی نائل شد و سپس راهی اروپا شد و آموزشهای هوانوردی و مکانیکی را در آلمان گذراند.

پس از بازگشت به ایران به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد.

در نوروز سال ۱۳۰۰ خورشیدی کلنل پسیان، قوام السلطنه استاندار فاسد خراسان را دستگیر کرد و خود کفالت استانداری را به عهده گرفت اما در فاصله کوتاهی اوضاع برگشت قوام السلطنه نخست وزیر شد و کمر به قتل کلنل بست.

محمد تقی خان پسیان دست به مقاومت زد. قیامی را به همراهی آزادیخواهان خراسان آغاز کرد.

پس از درگیریها با نیروهای دولت مرکزی سرانجام روز دهم مهر ۱۳۰۰ خورشیدی شش ماه پس از آغاز قیام زد و خوردی به تحریک قوام السلطنه با همکاری بعضی روسای عشایر در روستای واقع در شرق قوچان درگرفت.

کلنل محمد تقی خان و همراهانش پس از ساعتها نبرد به شهادت رسیدند.

شهادت قهرمان ملی پوش مجاهد شهید هوشنگ منتظر الظهور 
شهادت مجاهد بزرگوار آیت الله سید محمد الموسوی القاسمی 
شهادت مجاهد خلق مریم قدسی مآب 
اهدای جایزه صلح توسط مجمع ائتلاف ملی هندوستان به مسعود رجوی 
قیام مردم عجب شیر 

مطالب مرتبط 

شهادت کلنل محمدتقی‌خان پسیان

به‌یاد ثریا ابوالفتحی، زنی که همراه طفل به‌دنیا نیامده‌اش تیرباران شد