طنز ترانه عظمای وامونده ـ پیک شادی

طنز ترانه عظمای وامونده ـ پیک شادی ـ۸مهر۱۴۰۰


عظمای وامونده زاپاسش جامونده

رادیاتورش سوراخ شده جوش آورده

باید هلش بدیم تهش همینه

توی باک بغل بساط منقل یک جورایی جاسازی کنی

عظما را تو هم راضی بکنی 

مطالب مرتبط 

طنز رادیویی گناهان تلگرام بعد از فیلتر کردن تلگرام توسط خامنه ای و روحانی در ایران

خامنه‌ای و کرونا ـ ترانه طنز