بررسی کیفیت آموزش و اعتبار دانشگاههای ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بررسی کیفیت آموزش و اعتبار دانشگاههای ایران ـ قسمت اول ـ ۷مهر۱۴۰۰

گفتگو با پروفسور کاظم کازرونیان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کانتیکت

شما اعتبار مدارک تحصیلی و سطح آموزشی دانشگاههای ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

پرفسور کازرونیان: اجازه بدهید شروع کنم با بهترین درودها به دانشجویان دانش‌آموزان استادان و معلمان در آستانه اول مهرماه که در شروع سال تحصیلی جدید که همیشه در کنار مشکلات روزمره خود در مقابل دیکتاتوریهای شاه و شیخ ایستادگی کرده‌اند.

اگر اجازه بدهید از یک بحث پایه‌ای شروع کنیم. آنهم نقش یک دانشگاه مدرن در جامعه. کلا فلسفه وجود دانشگاهها در دنیای متمدن بر اساس چند اصل ساده است:

اول اینکه دانشگاه باید مهد حفظ معلومات جامعه بشری

دوم اینکه دانشگاه جایی است که باید دانش جدید تولید شده و به جامعه منتقل شود

سوم اینکه دانشگاه باید یک نقش کلیدی و پایه‌ای در رشد اقتصادی جامعه داشته باشد

دانشگاه نقش تربیت نسلهای جدید و فراهم کردن زمینه موفقیتشان در مسیر رشد حرفه‌ای آنها دارد.

هیچکدام از این پایه‌ها عملی نخواهد بود مگر اینکه دانشگاه یک محیط آزاد باشد برای فکر کردن بیان کردن مخالف کردن به زیر سوال بردن آزادانه درس دادن و درس خواندن.

حالا برگردیم به دانشگاههای ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه. آخرین ذرات آزادی که پس از انقلاب ضدسلطنتی بوجود آمده بود در فردای سی خرداد ۶۰ از بین رفت. اختناق کامل و بگیر و ببند و تفتیش عقاید و پاکسازی فرهنگی و در یک کلام کشتن اندیشه جای آنرا گرفت.

دانشجویان و استادان آزاده هم بجای کلاس و آزمایشگاه از زندان و شکنجه‌گاهها و اتاقهای مرگ رژیم سر در آوردند. حالا چه بگوییم از فلسفه وجودی دانشگاه در رژیم آخوندی. محل رشد علم و محیط تربیت شخصی و علمی و انسانی نسل جوان؟ نه یک ذره هم نه.

از همان ۳۰ خرداد ۶۰ سیر نزولی سطح علمی دانشگاهها شروع شد. بسیاری از استادان دانشگاهها که در مهمترین دانشگاههای جهان درس خوانده بودند یا کشور را ترک کردند یا تصفیه شدن. رژیم هم از این ابایی نداشت زیرا رهبر آنها اصلا اعتقاد داشت که اقتصاد مال خر است.

روی خط ایران ـ انتصاب پاسداران توسط رئیسی جلاد بعنوان کارگزاران نظام ـ قسمت دوم

گفتگو با مهندس حسین یعقوبی

مطالب مرتبط

حکم دادگاه فدرال سوئیس ـ مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

نگرانی رسانهٔ حکومتی : تجمعات معلمان و تعطیلی کلاسها