با نسلی بی شکست ـ یادی از مجاهد قهرمان معصومه عضدانلو

راه جویانی که می جستند آرش را
به روی قله ها پی گیر، بازگردیدند
بی نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بی تیر

خمینی کمر بسته بود تا ریشه نسل آگاه ایران را بکند و پاسدارانش خانه به خانه به محاصره خانه های مجاهدین پرداختند اما آن نسل تصمیم گرفته بود برای آزادی مردم ایران بایستد و آرشان یک به یک ظهور کردند.
این تنها یک روایت از صدها حماسه زنان مجاهد خلق است.
تقدیم به جوانان ایران و همه آرشانی که امروز رو به سوی قله آزادی دارند.

محمود عضدانلو

معصومه کوچکترین فرزند خانواده بود. دختری پرشور، خندان و شوخ طبع، به مرور که بزرگتر شد برای کوهنوردی روزهای جمعه همراه من می آمد.....

 

مطالب مرتبط

شهادت مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی در ۷مهر۱۳۶۰

دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی کنفدراسیون دستور داد قتل دکتر کاظم رجوی را در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد تحقیق قرار دهد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: