حکم دادگاه فدرال سوئیس ـ مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ حکم دادگاه فدرال سوئیس ـ مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی ـ قسمت اول ـ ۶مهر۱۴۰۰

گفتگو با بهزاد نظیری

در یک پیروزی تاریخی، دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق‌بشر باز بماند و در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیش از این دوبار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ قرار بود این پرونده بسته شود. در مورد اول روز ۹خرداد۹۹ دادستانی سوئیس در نامه‌یی به وکیل خانوادهٔ دکتر کاظم رجوی نوشت قصد دارد تحقیقات دربارهٔ این پرونده را پایان دهد، چرا که بر اساس قوانین سوئیس رسیدگی به پرونده‌ها مشمول مرور زمان شده و به‌جز پرونده‌های بسیار ویژه مانند «نسل کشی»، اگر ۳۰سال از یک پرونده بگذرد بسته شده و قابل تمدید هم نیست.

همان زمان شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌یی اعتراض قوی خود به این تصمیم دادستانی سوئیس را اعلام کرد و گفت: تروریسم و جنایت علیه بشریت که بی‌دریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد، مشمول مرور زمان نمی‌شود.

پس از آن مقاومت ایران و خانم مریم رجوی خواهان رسیدگی دوباره به ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند و برجسته‌ترین وکلا و حقوق‌دانان برای این منظور به کار پرداختند.

همان موقع دستگاه قضایی سوئیس پس از چند ماه، بررسی دوبارهٔ پرونده را پذیرفت و دادستانی در نامه‌یی به جانشین دادستان کل کنفدراسیون سوئیس خبر داد که تصمیم پیشین مبنی بر بستن پرونده دکتر کاظم را منتفی کرده و این پرونده را به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع می‌دهد. دادستانی در این نامه نوشت: «به‌نظر می‌رسد موضوع ترور دکتر کاظم رجوی باید به‌عنوان افشا و محکومیت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.

اکنون برای دومین بار استیناف مقاومت ایران در دادگاه فدرال سوئیس پذیرفته و پرونده ترور دکتر کاظم رجوی به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع داده شد.

روی خط ایران ـ علل گرانیها در ایران چیست و قطار گرانیها چه زمانی می‌خواهد متوقف شود ـ قسمت دوم

گفتگو با فربد رضانیا

مطالب مرتبط

ارجاع پرونده ترور دکتر کاظم رجوی به دادستانی کنفدراسیون سوئیس برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت

پیروزی بزرگ مقاومت ایران: حکم دادگاه فدرال سوئیس در مورد مفتوح ماندن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی