گوشه‌ای از جنایات ۴۳ساله رژیم آخوندی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ گوشه‌ای از جنایات ۴۳ساله رژیم آخوندی ـ ۶مهر۱۴۰۰

نگاهی جنایات نظام ولایت فقیه در طول عمر ۴۳ساله خود

رژیمی که پایه‌های حاکمیت ضدتاریخی خود را بر دریای خون قتل‌عام‌شدگان ۶۷ بنا کرد، بعد از آن هم در اساسی‌ترین سیاست‌های خود از همان جنایت بزرگ الهام گرفته است.

از قتل‌عام بی‌رحمانه فرزندان مردم ایران در آبان ۹۸ و کشتار فاجعه‌بار هواپیمای اوکراینی، تا بی‌عملی آگاهانه در برابر کرونا، که مردم بی‌پناه را هزار هزار در کوره کرونا قربانی می‌کند. با این همه محال است بتواند راه قیام‌ها را سد کند.

در سال۲۰۲۰ دست‌کم دو تن از معترضان اعدام شدند و ۸تن به‌جرایمی متهم شدند که حکم مرگ دارد یا به‌اعدام محکوم شدند. امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در ارتباط با اعتراضات آبان۹۸ به‌اعدام محکوم شدند. محاکمهٔ مجدد (آنها) سه بار به‌تعویق افتاده است.

برخی کودکان مجرم بیش از یک دهه را در انتظار اعدام به‌سر برده‌اند که منجر به‌رنج روانی شدید بشود و به شکنجه بالغ شود.

نمونه‌های گزارش‌شده نشان می‌دهد که برخی از مرگ‌ها (در زندان) بر اثر شکنجه، جلوگیری از دسترسی به‌رسیدگی پزشکی یا هر دو آنها رخ داده است. گزارشها نشان‌دهندهٔ شکنجه توسط پلیس، نیروهای اطلاعاتی و سایر نیروهای امنیتی است.

این موارد از جمله شامل مرگ ناشی از شکنجهٔ مهرداد طالشی در زندان اوین و بهمن عقابی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در ژانویه۲۰۲۱ است. از سال۲۰۰۳ تاکنون، دست‌کم ۳۲زندانی سیاسی طبق گزارشها در بازداشت حکومت از جمله به‌دلیل شکنجه یا بدرفتاری شامل جلوگیری از دسترسی به‌رسیدگی پزشکی کشته شده‌اند

خامنه‌ای با روی‌کار آوردن قبیله آدم‌خواران، اعم از رئیس جمهور و اعضای کابینه و روسا و اعضای قضاییه و مجلس ارتجاع، بزرگ‌ترین نشانه‌های درماندگی رژیم در مقابله با قیام‌های مردمی را به نمایش گذاشت. اما نه قبیله آدم‌خواران این رژیم را نجات می‌دهد، نه تشدید سرکوب و جنگ‌افروزی و نه تلاش‌های دیوانه‌وار برای برای تولید سلاح اتمی آن را از سرنگونی محتوم دور می‌کند.

مطالب مرتبط

وطن‌فروش‌ترین دم از وطن می‌زند ـ قضاوت با شما

دادخواهی قتل‌عام ۶۷ و ماندن رئیسی پشت پل سازمان ملل