برگزاری چهل وهشتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ برگزاری چهل وهشتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ـ قسمت اول ـ ۵مهر۱۴۰۰

گفتگو با ندا امانی

در شروع لطفا یک توضیح مقدماتی برای بینندگان ما در رابطه با شورای حقوق‌بشر سازمان ملل بدهید.

ندا امانی: اجلاس شورای حقوق‌بشر مهمترین ارگان حقوق بشری است که به وضعیت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف و از زاویه‌های مختلف رسیدگی می‌کند. این اجلاس سه بار در سال تشکیل می‌شود. در هر اجلاس موضوعات مشخصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این موضوعات در ده ماده به بحث گذاشته می‌شود. در هر کدام از این ماده‌ها کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند و همچین انجمنهای حقوق‌بشری که دارای رتبه مشورتی از سازمان ملل هستند امکان سخنرانی و طرح موضوع دارند.

بنابر این کشورها می‌توانند در هرکدام از این موضوعات که به ایران مربوط می‌شود صحبت کنند. معمولا در ماده۴ سازمان ملل کشورها در رابطه با ایران صحبت می‌کنند. این یک توضیح کوتاه در رابطه با پروسه‌های اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل بود.

اهمیت این اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نسبت به سالهای گذشته در چیست؟

ندا امانی: در رابطه با ایران که دائما وضعیت حقوق‌بشر بدتر می‌شود کشورها نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم می‌کنند. چند روز پیش در چهل و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی داشتم که در آن به موارد زیر اشاره کردم.

نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان در سخنان خود در چهل و هشتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ضمن اعلام حمایت و استقبال از گزارش امسال گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد اعدام‌های فراقضایی زندانیان سیاسی در سال۶۷ توسط رژیم ایران گفت: گروه ناپدید شدگان اجباری موافقت کرده است که موضوع ناپدید شدن اجباری تا زمانی که سرنوشت و محل دفن افرادی که مورد نگرانی هستند مشخص شود، ادامه پیدا خواهد کرد.

در ۲۹ژوئن ۲۰۲۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق‌بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های سال۶۷ شد که توسط ابراهیم رئیسی، حکم اعدام آنها صادر شده بود.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه گفته است دفتر او آماده است شهادت ها و اسناد را با شورای حقوق‌بشر یا با سایر نهادهایی که به‌منظور اجرای تحقیقات تشکیل شود، به اشتراک بگذارد. این بسیار مهم است که شورای حقوق‌بشر کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد قتل‌عام سال۶۷ را تشکیل دهد که مشمول جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است

روی خط ایران ـ نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران ـ قسمت دوم

گفتگو با هادی مظفری

مطالب مرتبط

اجلاس بین المللی شاهدان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی درباره نقش آخوند جلاد رئیسی در قتل عام۶۷ ـ قسمت چهارم

محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران توسط آلمان و دانمارک در جلسه حقوق‌بشر در ژنو