اولین باری که شعار مرگ بر خمینی در ایران طنین افکن شد ـ روزها و یادها ـ هفته اول مهرماه

اولین باری که شعار مرگ بر خمینی در ایران طنین افکن شد ـ روزها و یادها ـ هفته اول مهرماه۱۴۰۰ 


۵مهر ۱۳۶۰ طنین شعار مرگ خمینی در خیابانهای تهران در چنین روز صدها میلیشیای پاکباز مجاهد با جسارتی وصف ناپذیر در خیابانهای تهران رودرروی پاسداران مسلح خمینی خروشیدند

قهرمانیهای جوانان مجاهد در روز ۵مهر بویژه شعار مرگ برخمینی شاه سلطان خمینی مرگت فرارسیده چنان بازتابهای اجتماعی گسترده ای پیدا کرد که روز بعد رژیم مجبور شد به انتشار گسترده شعار مرگ برخمینی اعتراف کند

آن روز میلیشیای قهرمان مجاهد خلق در شرایطی که خمینی میخواست همه نفسها را در سینه ها حبس کند بلندترین خروش تاریخ مبارزات رهایبخش مردم ایران یعنی شعار مرگ برخمینی را در ایران زمین طنین افکن کردند

هر کس که ذره یی شناخت از دیو ارتجاع و خمینی ضدبشر داشت تصدیق میکرد که مهمترین و سرنوشت سازترین شعار رهاییبخش در مبارزات مردم ما در روز ۵مهر توسط میلیشیای مجاهد خلق اجتماعی شد و هیچ جز فداکاری و پاکباختگی و جسارت انقلابی نسل به خون شسته مجاهد خلق از آن گونه که مردم ایران در ۵مهر ۱۳۶۰ دیدند نمیتوانست این بت را بشکند 

شهادت سه عضو خانواده شفایی 
شهادت میلیشای مجاهد خلق ثریا ابولفتحی 
شهادت مجاهد خلق  معصومه عضدانلو 

مطالب مرتبط 

دادخواهی قتل‌عام ۶۷ و ماندن رئیسی پشت پل سازمان ملل

اعتراض سراسری معلمان با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: