خبرتوخبر ـ خالی بندی وچاخان گویی بوفالوی ولایت ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ خالی بندی وچاخان گویی بوفالوی ولایت ـ پیک شادی ـ ۱مهر۱۴۰۰


این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بوفالوی ولایت که همچنان در حال پاچه خواری داماد قاتلش است و تو خالی بندی و چاخان بافی پوز باقی رقبایش را زده بخاطر رئیس جمهور ایران توی سازمان شانگهای هست از این ور سوخت ایران به لبنان رسیده این دیگر زمینه برای ادامه قدرت اروپا و آمریکا در لبنان باقی نمی گذارند

مطالب مرتبط 

آه‌وفغان علم الهدی ا ز نادرشاه بخاطرناتمام ماندن کارهایش!

مستقل: نقد و بررسی اشتباه خبرگزاری تسنیم؛…تنها حرف درست تسنیم #رئیسی_جلاد۶۷