عضو مجلس ارتجاع: اگر برجام به نتیجه نرسد آیا اعضای سازمان شانگهای جرأت ایستادگی دارند؟

ابراهیمی عضو مجلس رژیم : اگر برجام به نتیجه نرسد، آیا اعضای سازمان همکاریهای شانگهای جرأت ایستادگی و هم‌چنین حمایت کاربردی در مقابل تحریم‌ها را خواهند داشت که مانند گذشته پشت ایران را خالی نکنند؟ ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰

ابراهیمی عضو مجلس ارتجاع درباره پیوستن رژیم به پیمان شانگهای گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد آیا اعضای سازمان همکاریهای شانگهای جرأت ایستادگی و هم‌چنین حمایت کاربردی در مقابل تحریم‌ها را خواهند داشت که مانند گذشته پشت ایران را خالی نکنند؟...

روزنامه حکومتی آفتاب یزد هم نوشت: به جز چین و روسیه هیچ‌یک از اعضای دائم این سازمان مایل به رویارویی با آمریکا نیستند و هند و پاکستان نیز هم‌چنان به حمایت آمریکا نیاز دارند بنابراین دور از انتظار نیست که راه دخالت غرب در اقتصاد و مناسبات امنیتی را به‌دست غربی‌ها در سازمان باز کنند.

مطالب مرتبط

سهم جمهوری اسلامی در اقتصاد سه هزار میلیارد دلاری پیمان شانگهای نیم درصد هم نیست

عضویت در پیمان شانگهای، نقطه سر خط!