خبرگزاری فرانسه ـ مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک ـ تظاهرات هواداران مجاهدین خلق علیه رئیسی

 انعکاس خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات هواداران مجاهدین خلق علیه رئیسی ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰ 

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت دربرلین

علیه سخنان رئیسی در مجمع عمومی ملل متحد

معترضان رئیسی را مسئول اعدامهای متعدد مخالفان می دانند

خبرگزاری فرانسه ـ تظاهرات جهانی هواداران مجاهدین علیه رئیسی در روز سخنرانی او برای مجمع عمومی

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان قتل‌عام ۶۷ در استکهلم ـ در یک نگاه

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده در کشورهای اروپایی و آمریکا، همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی جلاد