کانون های شورشی ـ نصب بنر مریم رجوی با شعار ایران تسلیم دو ویروس کرونا و ولایت نمیشود

شعارنویسی و نصب پوستر مریم رجوی درشهرهای میهن ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰ 

شیراز - ۳۱شهریور ۱۴۰۰نصب پوستر مسعود رجوی: به پشتوانه قیام خلق و کانونهای شورشی می‌توان لرزه‌های سرنگونی را به عیان دید

تهران- ۳۱شهریور۱۴۰۰ـ نصب پوستر: مریم رجوی: سالی پر‌تلاطم و با بحرانهای مرگبار برای رژیم آخوندی پیش روست

مشهد - ۳۱شهریور۱۴۰۰-نصب پوستر مریم رجوی: مردم ایران در جنگ سرنوشت در برابر کرونای ولایت پیروز می شوند

اصفهان - ۳۱شهریور۱۴۰۰نصب پوستر مریم رجوی: ایران تسلیم دو ویروس منحوس کرونا و ویروس ولایت نمی‌شود

گرمسار - ۳۱شهریور۱۴۰۰-نصب تراکت مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم آخوندی را سرنگون کرد

شیراز - ۳۱شهریور ۱۴۰۰- شعار: مریم رجوی: بپا خیزید برای آزادی

 

مطالب مرتبط

استقبال کانونهای شورشی از پنجاه و هفتمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

پاسخ فرزندان ایران در موسسان پنجم ارتش آزادی به سرکوب سوختبران – به آتش کشیدن مظاهر سرکوب و فریب رژیم در شهرهای میهن