برگزاری تظاهرات هموطنان در شهرهای بزرگ جهان و لغو سفر رئیسی به نیویورک ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ برگزاری تظاهرات هموطنان در شهرهای بزرگ جهان و لغو سفر رئیسی به نیویورک ـ قسمت اول ـ ۳۰شهریور۱۴۰۰

گفتگو با احمد گل افشار

امروز (سه‌شنبه ۳۰شهریور) همزمان با پخش سخنرانی رئیسی، جلاد ۶۷ در جلسه سازمان ملل در نیویورک ، ایرانیان آزاده و هواداران سرفراز مقاومت ایران در اعتراض به این سخنرانی به خیابان آمده تا خشم و نفرت خود را نسبت به حضور قاتل و عامل قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در جلسه سازمان ملل ابراز کنند.

هموطنان که به شدت نسبت به حضور رئیس جمهور انتصابی خامنه ای جناینکار خشمگین و آزرده شده‌اند می‌گویند که جای رئیسی جلاد، در دادگاههای بین المللی است نه سازمان ملل متحد. او متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت است نه نماینده و رئیس جمهور ایران. هموطنان از سازمان ملل و جامعه جهانی مصرانه می‌خواهند که هر چه سریعتر این قاتل جوانان ایران را در دادگاه های ذیصلاح به محاکمه بکشانند.

تظاهرات و آکسیونهای پرشور با شعارهای کوبنده هموطنان، سخن از خواسته سراسری مردم ایران برای محاکمه این جنایت کار است که برای سرکوب هرچه بیشتر مردم ایران در جایگاه ریاست جمهوری نصب شده است.

تظاهر کنندگان در شعار های خود ابراز می کنند که راه دادن بزرگترین عامل قتل عام ۶۷ لکه ننگی است بر دامن سازمان ملل.

روز سه‌شنبه ۳۰شهریورماه، اجلاس بین‌المللی شاهدان نقش آخوند رئیسی جلاد۶۷، در قتل‌عام زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد برگزار شد.

تیک تاک ـ برگزاری تظاهرات هموطنان در شهرهای بزرگ جهان و لغو سفر رئیسی به نیویورک ـ قسمت دوم

گفتگو با احمد گل افشار

مطالب مرتبط

ادعای ورود واکسن انبوه و صفهای طویل واکسیناسیون ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده، همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی، جلاد۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد در کشورهای مختلف