کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰

مجموعه فعالیت هایی که در جریان است تا روز دوشنبه و سه شنبه در جلوی مجمع عمومی سازمان ملل شاهد آن خواهیم بود که در این روز کلیه هموطنان مان به صحنه می آیند و فریاد اعتراض خودشان را بلند می کنند. 
سئوال این است که خواست ما در این فعالیتها چیست؟

و این فعالیت ها در رسیدن به این خواستهایی که داریم چقدر تاثیر دارد؟

 

 

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰ ( قسمت پنجم )

 

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰ ( قسمت ششم )

 

 

مطالب مرتبط

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت اول تا سوم )

کنفرانس در واشنگتن با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و سخنان ابراهیم رئیسی جلاد۶۷

لطفا به اشتراک بگذارید: