تعریف و تمجید امام جمعه های نمره موقت از آخوند رئیسی ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی

تعریف و تمجید از آخوند رئیسی توسط امام جمعه های نمره موقت ـ خبرتوخبر ـ پیک شادی ـ ۲۵شهریور۱۴۰۰


این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از امام جمعه های نمره موقت عظما که جدیدا بخش جدیدی به اراجیفشان اضافه شده و آن هم چیزی نیست جز تعریف و تمجید از آخوند رئیسی

بی انصافی است من در این جا تجلیل و تکریم نداشته باشم از تحرکات سخت کوشانه رئیس محترم جمهور!!

مطالب مرتبط 

دو به علاوه دو میشه پنج ـ مقام عظمای ولایت

شعر خوانی در حضور عظما ـ طنز