تجمع های اعتراضی معلمان در تهران، کرمانشاه ، شیراز و غارت شدگان کریپتولند و نانوایان ارومیه

تجمع های اعتراضی معلمان در تهران، کرمانشاه و شیراز ـ ۲۴شهریور۱۴۰۰

تهران۱۴۰۰۰۶۲۴

حمایت از مافیا حمایت از ظالم است.

مافیای استخدام مشکل اصلی ماست

شیراز۱۴۰۰۰۶۲۳

شعار: نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش

کرمانشاه۱۴۰۰۰۶۲۳

تهران

ادامه اعتراض غارت‌شدگان شرکت کریپتولند

شعار: پول ما رو پس بده

تجمع اعتراضی نانوایان در ارومیه

زاهدان

قتل جنایتکارانه یک‌سوخت بر بلوچ با شلیک مأموران خامنه‌ای

مطالب مرتبط 

تجمع اعتراضی معلمان محروم در برابر مجلس ارتجاع - دریک نگاه

تجمع اعتراضی معلمان در تهران، خوزستان و لرستان با شعار؛ معلم بیدار است، از وعده‌ها بیزار است