استمرار بحرانهای رژیم آخوندی با دولت آخوند رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ استمرار بحرانهای رژیم آخوندی با دولت آخوند رئیسی ـ قسمت اول ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰

گفتگو با خسرو شکراللهی

این روزها شاهد یک تقابل در بین باندهای رژیم هستیم که دامنه آن مجلس ارتجاع را هم گرفته است اما یک دود و دمی راه می‌اندازند که تمامی این مشکلات مربوط به دولت قبلی است. باند مغلوب هم مستمر هشدار می‌دهد. این را شما چگونه ارزیابی می‌کنید.

خسرو شکراللهی: من فکر می‌کنم که این فقط جنگ باندهای رژیم نیست و چیزی فراتر از آن است. در زمان روحانی او سعی می‌کرد با دروغ درمانی وضعیت بحرانی رژیم را لاپوشانی کند. باندهای رقیب هم می‌آمدند و مشت او را باز می‌کردند.

الان هم آخوند رئیسی شروع کرده است به وعده و وعید. این هم مشتش باز خواهد شد. برخی از این ادعاهای رژیم آنقدر مضحک و وقیحانه است که دست رژیم را رو می‌کند. این خط تبلیغاتی رژیم ناشی از فلجی است که رژیم پس از سیرک انتخابات با آن روبرو است و نمی تواند در هیچ جهتی مشکلات را حل کند.

خامنه‌ای سیرک انتخابات را راه انداخت تا آخوند رئیسی را با یک دست کردن رژیم سر کار بیاورد و جلوی قیام مردم خط ببندد. اما تا الان هیچ قدمی نتوانسته به جلو بردارد. همه چیز در حالت انجماد و فلجی پیدا کرده است. باندهای رژیم میگویند که این بی‌عملی خیلی بیشتر از تحریمها به ما ضربه می‌زند.

ما باید فلجی در رژیم روبرو هستیم. بخصوص این سیاست یک دست کردن رژیم را بسیار ضربه پذیر کرده است. حتی در مقابل این بحرانها و از جمله در مقابل خشم اجتماعی و دست رژیم را در صحنه خالی کرده است.

این تبلیغات هم خودش سوختی می‌شود برای افزایش تنش در درون رژیم. بطور مثال روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت طی مطلبی از یکی از تحلیلگران رژیم به نام مطهرنیا، موقعیت کنونی رژیم در رابطه با بحران هسته‌یی را مورد بررسی قرار داده و زیر عنوان: برجام اسیر تئوری «اره دو سر» می‌نویسد:

اکنون ایران در تئوری «اره دو سر» قرار دارد. اگر بپذیرد پای میز مذاکره حاضر و احتمالاً به حداکثر برجام قبلی دست یابد، به همان نقطه‌ای خواهد رسید که حسن روحانی به آن شکل و محتوا بخشید، اما به نام انقلابی‌گری در ایران با آن مخالفت شد و سخن از دادگاهی کردن روحانی در میان آمد. یا این‌که میز مذاکرات را بر اساس «واژه ساز» یا اصطلاح «اره دو سر» کامل ترک کند که به این ترتیب تحریم‌های بیشتری را متوجه خود خواهد کرد».

این روزنامهٔ حکومتی، در ادامه می‌افزاید: «راه سوم این است که ایران به میز مذاکرات برگردد و در داخل کشور با پروپاگاندا و تبلیغات وسیع اعلام کند ما پیروز میدان بوده‌ایم و آمریکا مجبور به بازگشت به برجام است.

اما در عمل برجام قبلی را با تجدیدنظرهای آمریکا، به «برجام پلاس» ی بکشاند که آمریکا با همکاری چتم‌هاوس در سال۲۰۱۸ طراحی کردند... هر چند آن نیز دیر یا زود نشانه‌های خود را برای افکار عمومی مشخص خواهد کرد»

«اصطلاح «اره دو سر» از این جهت مطرح می‌شود که از هر دو سر که آن را پس و پیش کنید، موجب برش برداشتن و هزینه‌بار بودن برای محیطی می‌شود که در کنار این اره قرار دارد و این شرایط امروز نظام درباره برجام است».

روی خط ایران ـ اهمیت سیاسی نامه ۲۵ برنده جایزه نوبل به دبیرکل ملل متحد  ـ قسمت دوم

گفتگو با دکتر محمد محدث

مطالب مرتبط

بزرگداشت سالگرد شهادت نوید افکاری قهرمان ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روزنامه حکومتی: بحران هسته‌ای اسیر تئوری «اره دو سر»