سخنان خواهر مجاهد مهوش سپهری مسئول اول پیشین سازمان در جمع مجاهدین

 در اجتماع مجاهدین به مناسبت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران ـ ۲۳شهریور ۱۴۰۰

سخنان خواهر مجاهد مهوش سپهری مسئول اول پیشین سازمان در جمع مجاهدین  

مطالب مرتبط 

انتخاب مسئول اول در اجتماع مجاهدین در پنجاه و هفتمین سال تأسیس سازمان ـ قسمت چهارم

تحولات درونی مجاهدین و رابطهٔ آن با کارزار سرنگونی