تظاهرات در ژنو همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای، رئیسی و اژه ای

تظاهرات در ژنو همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰ 

فراخوان به محاکمه مسئولان قتل عام ۶۷ به ویژه خامنه ای، رئیسی و اژه ای  به جرم ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت

قاتل ملت ما رئیسی جانیه 

خامنه ای جانیه دشمن ایرانیه

می جنگیم می رزمیم ایرانو پس می گیریم 

مرگ بر خامنه ای رئیسی درود بر رجوی 

 

مطالب مرتبط 

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم سوئد - دادخواهی قتل‌عام شدگان۶۷

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق در ژنو در حمایت از جنبش دادخواهی مردم ایران