خون نویدها نوید آزادی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ خون نویدها نوید آزادی ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰

در سالگرد شهادت نوید شورشگر

در اولین سالگرد پرکشیدن نوید شورشگر، جا دارد که ویژگیهای اعدام جنایتکارانه او را مرور کنیم و وظیفه خود در قبال آن جنایت را یادآور شویم. اعدام نوید افکاری نشان داد که:

۱ــ دیکتاتوری ولایت فقیه بی‌تفاوت‌ترین رژیم دنیا نسبت به فراخوان مردم ایران و جهان برای رعایت حقوق‌بشر است.

۲ــ این رژیم هیچ راه مسالمت و مدنیت اجتماعی برای ابراز مخالفت مردم ایران و نسل‌های جوان باقی نگذاشته است. از این رو راه نجات ایران از این حاکمیت قیام و شورش است.

۳ــ وظیفه ملی و انسانی جامعه ورزشی ایران است که از حضور در میادین ورزشیِ تحت حاکمیت ولایت فقیه خودداری کند.

۴ــ خون نوید افکاری در ندای میلیونی ایرانیان و جهانیان بدل به بارانی گشته است که نباید متوقف شود. این باران باید که سنگ سخت دیکتاتوری ولایت فقیه را بساید و ذوب نماید. این رسالت انسانی و مسئولیت ملی همه ایرانیان آزاده در قبال خون نوید و نویدهاست.

سعید افکاری، برادر نوید افکاری روز یکشنبه ۲۱شهریور، به‌محض رسیدن به شیراز توسط شش نفر لباس‌شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شد.

نیروهای امنیتی رژیم، الهام افکاری که می‌خواست برادرش را نجات دهد، مورد ضرب و شتم قرار دادند و پرت کردند و سپس سعید را بازداشت کردند.

مطالب مرتبط

سوءتغذیه عمومی آن روی چپاول در ایران ـ قضاوت با شما

برگزاری سالگرد نوید افکاری قهرمان بر سر مزارش«دایه دایه وقت جنگه»