بزرگداشت نوید شورشگر در سنگر شیراز و گرامیداشت خاطره او توسط مادران شهیدان قیام

بزرگداشت نوید شورشگر در سنگر شیراز با وجود ممانعت ها و تهدیدهای امنیتی دژخیمان خامنه ای  ـ دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

گرامی‌داشت خاطره نوید شورشگر توسط مادران شهیدان قیام  در شیراز، کرج، اصفهان و سنندج و شهرقدس 

آبان خونین ۹۸ ـ نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم ـ شهریور ۱۴۰۰  نوید افکاری 

کرج: به یاد نوید افکاری او که بی گناه به پای چوبه دار رفت نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم ـ شهریور ۱۴۰۰  

اصفهان: نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم تا محاکمه قاتلان از دادخواهی دست بر نمیداریم.

از طرف خانواده شهید آبان ۹۸

سنندچ: به یاد نوید افکاری از طرف خانواده شهید قیام دی ماه ۹۶ سارو قهرمانی

مطالب مرتبط 

تلاش رژیم برای ممانعت ازبرگزاری مراسم سالگرد نوید افکاری ـ یادی ازنوید شورشگر

برگزاری سالگرد نوید افکاری قهرمان بر سر مزارش«دایه دایه وقت جنگه»