تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا و یوتوبوری

خروش یاران مقاومت و  خانواده های شهدا علیه رژیم آخوندی در اتاوا و یوتوبوری ـ۲۲شهریور ۱۴۰۰

یوتوبوری

ملت یادش نرفت رئیسی قاتل شصت و هفته 

قتل عام ۶۷ ، سی هزار سر به دار 

تنها ره رهایی قیام و سرنگونی 

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

اتاوا

رئیسی رئیسی تو جلاد خبیثی

مرگ بر خامنه ای مرگ بر خمینی مرگ بر رئیسی

حرف اول  حرف آخر سرنگونی سرنگونی 

مطالب مرتبط 

تظاهرات در استکهلم در اعتراض به اعدام و قتل عام با شعار قتل عام ۶۷ سی هزار سربه دار

تظاهرات ایرانیان آزاده در سوئد به‌مناسبت سی و سومین سال قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران - راهپیمایی تظاهرکنندگان