فساد حکومتی و وضعیت وخیم اقتصادی رژیم در رسانه های حکومتی

مردمسالاری ـ فساد سیستماتیک دولتمردان که باید در خدمت جامعه باشد را به ساز و کاری که به صورت سیستماتیک تولید نارضایتی و ناکارآمدی میکند ـ ۲۱شهریور۱۴۰۰

روزنامه حکومتی مردم‌سالاری درباره فساد سیستماتیک رژیم آخوندی نوشت: این فساد سیستماتیک عملاً دولتمردان و سازمان بوروکراتیکی که باید در خدمت جامعه باشد را تبدیل کرده است به ساز و کاری که به‌صورت سیستماتیک تولید فساد، نارضایتی و ناکارآمدی می‌کند.

این روزنامه درباره بهانه‌های دولت رئیسی خاطرنشان کرد: مردم با یکدستی حاکمیت هیچ بهانه‌یی را نمی‌پذیرند. آمار رسمی‌مرگ و میر در این مدت به‌طور متوسط و روزانه معادل سقوط حدود ۳ هوایپما در روز است به تأیید مسئولان ذی‌ربط،

البته آمار واقعی بین ۲.۵ تا ۳برابر است. نمی‌توان به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت و بی‌تفاوت بود.

 

درباره وضعیت وخیم اقتصادی رژیم، یک رسانه حکومتی به‌نام ساعت ۲۴ نوشت: میانگین رشد اقتصادی در ایران معادل ۴ دهم درصد یا نزدیک به صفر بوده است.

در بیرون از ایران نیز سهم ما از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه ایران به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تامین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یافته است.

سهم ایران از تجارت جهانی نیز و به دودهم درصد رسیده است. پیآمد رشدهای ناپایدار و روند کاهنده آن به هر دلیل که رخ داده باشد، به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام سیاسی منجر شده و در بیرون از مرزها نیز به از دست رفتن اقتدار منطقه‌یی منجر خواهد شد.

این منبع حکومتی می‌افزاید: بانک جهانی در آمارهای جدید خود درباره اقتصاد ایران می‌گوید، تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قیمت جاری دلار آمریکا در سال گذشته به زیر ۱۹۲ میلیارد دلار رسیده که کمتر از نصف سال ۲۰۱۷ و کمتر از یک‌سوم سال ۲۰۱۲ است.

جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی نیز طی سه سال گذشته از رده ۳۱ در میان کشورهای جهان به ۵۱ سقوط کرده است.

مطالب مرتبط

روزنامه حکومتی مستقل با عنوان روز از نو، روزی از نو نوشت برجام رسماً به آخر خط رسیده است

رسانه حکومتی: سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است