سلامی: واکسن خارجی سلاح بیولوژیک است ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سلامی: واکسن خارجی سلاح بیولوژیک است ـ ۲۱شهریور۱۴۰۰

نگاهی به ادعای اخیر پاسدار سلامی

پاسدار سلامی، سرکردهٔ سپاه پاسداران بر تصمیم و دستور خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسنهای معتبر تأکید کرد و باز هم به شکل مسخره‌ای از واکسن با عنوان «سلاح بیولوژیک دشمن» نام برد:

سرکرده سپاه پاسداران گفت: «... خیلی‌ها دوست داشتند که ما در این شرایط بیماری به سوی دشمنانمان دست دراز کنیم و نیازهایمان را به اونها ارجاع بدهیم و از اونها کمک بخواهیم در حالی که ما به اونها بی‌اعتماد هستیم ما نمی‌توانیم سلامت جامعه‌مان را به‌دست دشمنانی بسپاریم که استفاده از سلاحهای بیولوژیک جزیی از استراتژی مواجهه اونها با دشمنانشان است...».

به گزارش سایت حکومتی میزان، پاسدار سلامی برای توجیه وارد نکردن واکسن گفت: ما نمی‌توانیم به دشمن اعتماد کنیم تا محلول واکسن خارجی وارد کشور شود؛ دشمنی که تحریم دارو انجام داده چگونه واکسن سالم به ما می‌دهد؟

در حالی که کرونا به‌خاطر سیاست ممنوع کردن ورود واکسن توسط خامنه‌ای، در حال کشتار مردم ایران است، پاسدار سلامی دجالگرانه گفت: کرونا، محل تجلی و درخشش اسلام شد!

پاسدار سلامی که هنوز کرونایاب مستعان و در قابلمه‌اش مضحکهٔ مردم است، با فرافکنی مدعی شد: «دشمن از ساخت واکسن کرونا در کشور ما نگران است و در برابر آن عملیات روانی انجام می‌دهد!»

مطالب مرتبط

جیب خالی پز عالی ـ قضاوت با شما

پاسدار سلامی و تأکید بر ممنوعیت ورود واکسن

لطفا به اشتراک بگذارید: