درگذشت مادر مجاهد فاطمه فداییان (مادر محمد)

مادر مجاهد فاطمه فداییان(مادر محمد) پس از عمری رنج و تلاش در دو دیکتاتوری شاه و شیخ به رحمت ایزدی پیوست ـ ۲۰شهریور ۱۴۰۰

مادر مجاهد فاطمه فداییان(مادر محمد) پس از عمری رنج و تلاش در دو دیکتاتوری شاه و شیخ و ۴۳سال حمایت و همراهی با مجاهدین در مبارزه با ارتجاع و استبداد مذهبی روز دوشنبه ۱۵شهریور۱۴۰۰ در ۸۸سالگی در لندن درگذشت و به رحمت ایزدی پیوست.

مادر محمد که از نوجوانی همراه با خانواده طرفدار دکتر مصدق بود، در فعالیتها و تظاهرات علیه دیکتاتوری شاه  شرکت می کرد و پس از انقلاب ضد سلطنتی از طریق فرزندانش که هوادار مجاهدین بودند با اهداف و فعالیتهای ضد ارتجاعی و ضد استبدادی مجاهدین آشنا شد و به هواداری و حمایت پرداخت.

مادر محمد که پس از تشدید سرکوب و  خفقان مطلق آخوندی، در سال ۶۵ همراه با خانواده از ایران خارج شد، از همان ابتدا  به صورت تمام وقت در دفتر هواداران مجاهدین در انگلستان شروع به فعالیت کرد و تا  آخرین روزهایی که قدرت راه رفتن داشت در تظاهرات و جلسات شرکت می کرد. نسبت به مرزبندی های سیاسی و مواضع انقلابی مجاهدین بسیار حساس و غیرتمند بود و همیشه از ارزشها و خطوط سازمان دفاع میکرد.در برنامه های همیاری ملی با سیمای آزادی پیشقدم بود و علاوه بر کمک های بی دریغ خودش، دیگران را نیز به کمک تشویق می کرد. 

مادر روحیه ای سرشار و جنگنده داشت و در سخت ترین شرایط مشوق هواداران برای تلاش بیشتر بود و و نوید پیروزی محتوم بر اهریمنان حاکم بر کشورمان را می داد.

برای پیشبرد فعالیتهای مقاومت از هیچ کمکی فروگذار نمی کرد و خانه و کاشانه و زندگی اش را در اختیار فرزندان مجاهدش قرار می داد.

مادر محمد برای دیدار فرزندان مجاهدش به اشرف سفر کرد و در میان خواهران مجاهد سر از پا نمی شناخت. او حتی در دوران بیماری دست از تلاش برنمی داشت و در فکر وظایف و تعهداتش بود

پیام تسلیت خانم مریم رجوی

 درگذشت مادر بزرگوار و مجاهد، فاطمه فداییان (مادر محمد) را به بستگان و نزدیکان وی و همچنین تمامی هواداران مجاهدین در انگلستان از صمیم قلب تسلیت می‌گویم. او بیش از سه‌دهه از دوران تبعید را در حمایت و هواداری از مجاهدین و مقاومت ایران  به تلاش و مجاهدت گره زد و  عزم جزم او برای همه دوستان و یارانش در مقاومت ایران ستودنی و انگیزاننده بود.مادر محمد در این سالهای آخر برغم بیماری حتی بر روی صندلی چرخدار،‌ در کنار مجاهدین و مقاومت ایران در همه فعالیتها گردهمایی شرکت می کرد و از هرکمکی هرگز دریغ نورزید. درود به روان پاک او و نسل این شیرزنان که با ایمانی استوار در برابر رژیم ولایت فقیه قیام کردهاند و عهد کردهاند ایران را از لوث وجود این رژیم زن ستیر و ضد بشر پاک و پاکیزه کنند.

 قطعا او در کنار مادران شهیدان و جاودانه فروغها روحش قرین رحمت خداست و یاد گرامی‌اش با همه مهر و محبت و آن نگاه همیشه خندان همیشه با ماست.

مطالب مرتبط 

درگذشت مادر بزرگوار مجاهد فاطمه کریمی ( مادر فرزانه سا) در آلمان

درگذشت مادر مجاهد فاطمه فداییان (مادر محمد) در لندن - پیام تسلیت خانم مریم رجوی