سیاست انقباضی بن بست اقتصادی وضعیت فاجعه بار معیشت مردم ـ روی خط

سیاست انقباضی بن بست اقتصادی وضعیت فاجعه بار معیشت مردم ـ روی خط ـ ۲۰شهریور۱۴۰۰


با سلام و درود به شما همراهان و علاقمندان عزیز روی خط

در خدمت شما هستیم با نگاهی به تازه ترین تحلیلها و مقالات در رابطه با بحرانهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی که در برابر رژیم آخوندی قرار دارد.

از بحران اقتصادی شروع میکنیم که این روزها برای رژیم به بحران امنیتی هم تبدیل شده

سایت مجاهد در سخن روز با عنوان سیاست انقباضی بن بست اقتصادی به وضعیت فاجعه بار امروز جامعه ایران پرداخته که از لحاظ معیشت روزبه روز وخیم تر میشود و گرداب فقر حتی طبقات متوسط را هم به درون خودش کشیده

در سخن روز اشاره به موضعگیرهای مختلف رژیم و رسانه های مختلف حکومتی اشاره کرده به پایین آمدن قدرت خرید مردم افزیش قیمتها و گرانی بیش از تصور و تورم که تاثیر اجتماعی و سیاسی خودش را دارد و در واقع طبق آماری که منتشر کردند ادامه حیات چند میلیون بیکار کارگران روزمزد و کارگران شاغلی که چند ماه است حقوق دریافت نکردند درواقع یک معماست.

دراین وسط هم رئیسی جلاد طی بیش از یک ماهی که سرکار آمده فقط با دروغ و وعده روزها را پشت سرگذاشته و در واقع هیچ طرح و برنامه مشخصی برای فاجعه ای که می بینیم ندارد.

مطالب مرتبط 

«دیگ جوشان تورم» و وحشت از «زنگ هشدار سفره خانوار»

سیاست انقباضی، بن‌بست اقتصادی