رئیسی جلاد با نمایش سفر درمانی به دنبال نمایشی پوشالی ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب نمایش سفر درمانی رئیسی جلاد در توئیتر ـ ۲۰شهریور۱۴۰۰

خامنه‌ای ۶شهریور: این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادند که رفتند خوزستان این یک جلوه‌ای از مردمی بودن است.

براستی خامنه‌ای با آوردن رئیسی جلاد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیارئیسی برای حل مشکلات برنامه‌ای دارد؟

رئیسی جلاد ۱۹شهریور: اینکه انتظار باشد دولت از تهران بیاد یک کارهای انجام بدهد برود که این انتظار انتظار درستی نیست

بی انصافی نشود، برنامه آخوند جلاد این است که مردم خودشان مشکلات را حل کنند.

آخوند خاتمی ۱۹شهریور: بی انصافی هست رئیس محترم جمهور ببینید هر جمعه اعلام نشده سفر به مناطق محروم دارد.

مطیعی امام جمعه سمنان: توقع نداریم که یک عده‌یی این حرکات بسیار خوب را که مورد تأیید مقام معظم رهبری ست به اسم حرکت های پوپولیستی نمی‌دانم نمایشی قرار بدهند.

علی صوفی، یک مهره حکومتی هشدار داد و گفت: بالاخره آقای رئیسی چه برنامه‌ای دارند؟

تاکنون آقای رئیسی، برنامه‌ای ارائه نکرده است. ایشان به نوعی دچار روزمره‌گی است.

یعنی آقای رئیسی تصور می کند فقط وظیفه داشت یک دولت انتخاب کند و خودش به استانها سفر کند.

محمد از اهواز: از وقتی رئیسی جلاد آمده هیچ حرفی برای مردم ندارد تنها چیزی که بلد هست سرکوب و چپاول و دزدی است هیچ کس به چنین جلادی امید به بهبودی اوضاع ندارد.

آخوند علم الهدی ۱۹شهریور: تا به الان این دولت مردمی موفق بوده از آن آدمهایی که انقلاب را قبول ندارند از آنها توقع نداریم! آنها باید نق بزنند بایستی مطالبه‌های نامشروع داشته باشند.

حرف مردم در رابطه با جلاد رئیسی و نمایشات مفتضحش نق نیست، حرفشان این است

محسن از رشت: رئیسی و دار و دسته‌اش اساسا برای حل مشکلات مردم و گشایش در کار و زندگی مردم و معیشت مردم نیامده‌اند.

این بدنام ترین و کثیف ترین جنایت کابینه حکومت آخوندی صرفا برای ادامه بقا و جلوگیری از سقوط آمده وگرنه این باید درمانی‌ها انشاالله درمانی‌ها دروغ‌ها و یاوه‌ها را از همان اولین روز جلوس در بهشت زهرا داریم می‌شنویم بهرحال آن‌چه که روشنه سقوط در چشم اندازاست.

مطالب مرتبط

استمرار کمپین جنبش دادخواهی و محکومیت جنایت قتل‌عام ۶۷ ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نمای روز- رئیسی جلاد؛ با نمایش سفر درمانی دنبال چیست؟