بررسی منشاء اصلی گرانی مسکن در ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بررسی منشاء اصلی گرانی مسکن در ایران ـ قسمت اول ـ ۱۹شهریور۱۴۰۰

گفتگو با دکتر سیامک شجاعی

آخوند جلاد رئیسی ادعا کرد که ما بیش از یک میلیون مسکن در هر سال نیازمندیم. قریب دو میلیون ما نیازمندیم. لاکن ما کف را گفتیم یک میلیون را که قابل اجراء باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم.

مشکل و بحران مسکن در ایران از کمبود عرضه است یا از کمبود تقاضا؟

دکتر شجاعی: آمارها می‌گویند که حدود ۲۷میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی وجود دارد ولی کمی بیشتر از ۲۴میلیون خانوار ۴ یا ۳.۷۵ نفر وجود دارد. یعنی سه میلیون واحد مسکن اضافه وجود دارد.

اما این مسئله که تعداد واحدهای مسکونی موجود و تعداد متقاضیان چقدر است و ما اضافه تولید داریم، بر اساس آمارهای دیگر اقتصادی مملکت بی معنا و بی‌مفهوم است. تقاضا برای مسکن بستگی به تعداد افرادی که به یک خانه‌ای نیاز دارند مربوط نیست. 

 به تقاضا باید نام تقاضای موثر داد. تقاضای موثر یعنی این که این ۲۴میلیون خانوار که متقاضی یک مسکن هستند آیا قدرت خرید یک مسکن معمولی در حد استانداردهای بین‌المللی را دارند یا نه.

متاسفانه در مملکتی که بیش از ۶۰میلیون از ۸۰میلیون جمعیت آن طبق آمار خود این رژیم غیرقانونی زیر خط فقر هستند، و حتی توانایی تامین خوراک خود را هم ندارند، نمی‌شود به تقاضای موثر ۲۴میلیون خانواری رجوع کرد و آنرا محک تجزیه و تحلیل اقتصادی زد.

علت اینکه این تقاضای موثر بسیار پایین تر از آن ۲۴میلیون است بخاطر این است که خودشان می‌گویند که بیش از ۳۴میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. مسئله توزیع ثروت در این مملکت هم مشکل بعدی است. 

مفت خوران و پرخوران درآمد و سرمایه دارند و از طریق انحصارهای آخوندی و بچه آخوندی و بچه پاسداری غارت می‌کنند و حقوق کارگر بسیار ناچیز است. حقوقی که برابر یک میلیون ۶۰۰هزار تومانی که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌اند. 

مسلما نمی‌تواند تقاضای موثر وجود داشته باشد. عامل بعدی نرخ بهره‌های ۲۰ و ۲۵درصد است. این نرخ بهره‌ها در هیچ کجای جهان نیست. نمی‌شود که گفت بیایید شما یک مسکنی را ۳۰ ساله و یا ۱۵ ساله خریداری بکنید و نزول ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهید تا طی ۳۰ یا ۱۵ سال اصل و فرع این مسکن خریداری شده را اعاده کنید و در نهایت در زمان دیگری صاحب و مالک آن شوید.

پروین‌پور کارشناس حوزه مسکن رژیم می‌گوید: اصلاً با کدام عقل این جور میشه سازوکار است که هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند که این اتفاق بیفتد ثروت ملی بیاید هزینه یک کالایی بشه بعد این احتکار بشه هیچکس هم انگار نه انگار الآن در شهر تهران در بدترین وضعیت قیمت را ما داریم الآن نزدیک ۴۲درصد مردم مستاجر هستند نزدیک نصف مردم مستاجر هستند یعنی چی؟

روی خط ایران ـ گزارشهای محرمانه آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با نقض تعهدات رژیم در برجام  ـ قسمت دوم

گفتگو با اسحاق علی‌نژاد

مطالب مرتبط

کابینه آخوند رئیسی در بن‌بستهای بیشتر ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

رخداد ـ آن سوی وعده مسکن!