جوانان عراقی تصاویر تبلیغات انتخاباتی نوری مالکی و لیست او را در شهر بابل به آتش کشیدند

به آتش کشیدن تصاویر و پوسترهای تبلیغاتی نوری مالکی توسط جوانان عراقی ـ ۱۸شهریور۱۴۰۰

جوانان خشمگین عراقی تصاویر و پوسترهای تبلیغات انتخاباتی نوری مالکی و لیست او را در شهر بابل به آتش کشیدند و خشم و انزجار خود را از مزدوران خامنه‌ای در عراق ابراز داشتند.

مطالب مرتبط 

نوری مالکی در سالگرد هلاکت قاسم سلیمانی: ضربه خیلی شدید و مثل صاعقه بود

ترور یکی از فعالان حقوق‌بشر عراقی توسط شبه‌نظامیان مسلح