کشف خامنه ای برای جلب اعتماد مردم ـ آفساید ـ پیک شادی

کشف خامنه ای برای جلب اعتماد مردم ـ آفساید ـ پیک شادی ـ ۱۸شهریور۱۴۰۰


سلام تازگیها خامنه یک معضل جدیدی تو نظامش کشف کرده معضلی به اسم عدم اعتماد مردم به دولت 
مسئله احیای اعتماد مردم بسیار چیز مهمی است این بزرگترین سرمایه است برای یک دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب بکند...

مطالب مرتبط 

خامنه‌ای و رئیسی تخته‌گاز به کدام سو؟

بانکها؛ یکی از سرهای اژدهای هفت‌سر ولایت