شعرخوانی در پیش مقام عظما ـ پیک شادی

شعرخوانی در پیش مقام عظما ـ پیک شادی ـ ۱۸شهریور۱۴۰۰


حیران پریشانی و تنهایی خویشم   با اینکه لجن مال و عباپوش حقیرم 
خرسندم و دنبال پول چایی خویشم  خرسندم و دنبال پول چایی خویشم 

ما سینه زدیم ،اسکولا رقصیدند   بر ریش نظام و سیدعلی خندیدند 

 

مطالب مرتبط 

فینیتو ـ کدخدا این هویج برای ما دردسر شدندی ـ پیک شادی

موقعیت کنونی؛ علائم رخ نمودن شرایط ذهنی