تظاهرات در استکهلم در اعتراض به اعدام و قتل عام با شعار قتل عام ۶۷ سی هزار سربه دار

تظاهرات در استکهلم  در اعتراض به اعدام و قتل عام ـ ۱۸شهریور ۱۴۰۰

 ضرورت محاکمه سران رژیم آخوندی به ویژه خامنه ای، رئیسی و اژه ای به جرم ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت

قتل عام ۶۷، سی هزار سر به دار 

خامنه ای جانیه دشمن ایرانیه 

با مسعود با مریم همسنگر هم پیمان در راه آزادی می جنگیم تا پایان 

 

مطالب مرتبط 

تظاهرات در استکهلم در اعتراض به اعدام و قتل عام و دادخواهی قتل عام شدگان ۶۷

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در برابر پارلمان سوئد در دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷