۱۷شهریور سالروز قتل عام مردم تهران در دیکتاتوری سلطنتی در تظاهرات میدان ژاله

قتل عام مردم تهران در سال ۱۳۵۷ به دستور شاه خائن یادآور قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ به‌حکم ولی‌فقیه ارتجاع ـ  ۱۷شهریور۱۴۰۰

۱۷شهریور، یادآور جمعه سیاه تهران و قتل‌عام مردم بی‌دفاع در تظاهرات مسالمت‌آمیز در میدان ژاله در سال۱۳۵۷ به دستور شاه خائن است که از آن پس شعار مرگ بر شاه در سراسر ایران همه گیر شد.

۱۷ شهریور روزی پرخون در تاریخ معاصر ایران که در آن دیکتاتوری منفور سلطنتی برای حفظ حکومت خود، دست به کشتار توده‌های بی‌سلاح و بی‌دفاع مردم زد. روزی که در آن رژیم شاه که تا آن روز دست به هر مانوری زده بود تا مانع گسترش قیام توده‌یی گردد، با چهره واقعی خود در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تهران ظاهر شد. اما کشتار ۱۷شهریور خشم ملت را بیش از‌ پیش شعله‌ور ساخت و سکوت مدعیان و غاصبان رهبری قیام و به‌طور مشخص خمینی در برابر این جنایت، خلق ما را مأیوس و منفعل نکرد. مردم تهران و سراسر ایران با عبور از این نقطه عطف، با پایداری و فداکاری بیشتر، شور و حرکت جدیدی به قیام خود دادند. دیکتاتوری سلطنتی پس از درهم‌شکسته شدن طلسم اختناق حتی کنترل خود را بر مجلس رژیم از دست داد به‌طوری که نمایندگانش رنگ عوض کرده و مدعی دولت شریف امامی شدند که شاه بعد از جمشید آموزگار آن را مأمور اصلاحات و انعطاف کرده بود.

اما مردم تهران و سراسر ایران از ۱۷شهریور تا ۲۲بهمن ۱۳۵۷ که روز سقوط نهایی رژیم شاه و استبداد سلطنتی است با قیامهای پیوسته خود به‌سرعت طومار دیکتاتوری سلطنتی را درهم پیچیده و آن را روانه زباله‌دان تاریخ کردند.

یاد شهیدان قتل‌عام ۱۷شهریور در میدان ژاله که بعد از انقلاب ضدسلطنتی، میدان شهدا نام گرفت، گرامی باد. هم‌چنین گرامی می‌داریم یاد شهیدان قتل‌عام آبان ۱۳۹۸ در سراسر ایران را که در دیکتاتوری دینی به‌حکم خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع صورت گرفت. بی تردید دیکتاتوری دینی نیز با قیام خلق و فرزندان رشیدش، مانند دیکتاتوری سلطنتی رهسپار زباله‌دان تاریخ خواهد شد.

مطالب مرتبط 

۱۷شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی‌دفاع به فرمان شاه خائن

۱۷شهریور- کشتار مردم بی‌دفاع تهران به‌ فرمان شاه خائن

 

خبرهای مرتبط