خضریان عضو مجلس رژیم از یک فقره دزدی۶۰۰ میلیارد تومانی در سازمان بنادر رژیم خبر داد

خضریان، مجلس ارتجاع ـ ۱۴شهریور ۱۴۰۰

مطابق اخبار واصله ۷۰درصد بزرگترین بندر نفتی ایران بندر نفتی خلیج‌فارس به فردی سپرده شده که خودش یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است ظاهراً تمامی کسانی که تصمیم‌گیرنده در این واگذاری بودند هیأت عامل سازمان هم‌اکنون خودشان عضو هیأت مدیره و سهامدار این شرکت شدند که در این صورت رد پای رانت و تبانی به‌خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد...

باید بررسی بشه واگذاری اخیر اراضی در بنادر شهید رجایی به‌نام شرکتی به‌نام دریاپیکر با چه ماهیتی صورت گرفته؟ این شرکت که در واقع متعلق به برخی از مدیران عالی سازمان بنادر و دریانوردی ست در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده شدند و گفته میشه بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با تجهیزات سازمانی سالی ۱۲۰هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰میلیارد تومان را نصیب اونها دارد می‌کند.

مطالب مرتبط 

اذعان عضو مجلس ارتجاع به دزدی دو میلیارد دلاری

اعتراف به غارت مردم توسط بورس