ادامه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام ۶۷ در سوئد ـ گزیده ای از جلسه دادگاه

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد ـ ۱۳شهریور۱۴۰۰

ادامه جلسه دادگاه و سخنان شاکی، دادستان و وکلای مدافع و مکالمات قاضی در روز ۱۱شهریور (۲ سپتامبر۲۰۲۱)

 

مطالب مرتبط 

ادامه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد

گزارش ادامهٔ محاکمهٔ حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷در سوئد در روز ۱۱شهریور